Kategorier
Allmänt

Lönar det sig med solceller i Helsingborg?

Skåne har många soltimmar. Frågan om solceller lönar sig poppar upp som gubben i lådan ibland. Vissa hävdar att det inte lönar sig och andra att solceller är en revolution som räddar världen.

I Skåne är det en vanlig syn med solceller. Många hus stoltserar glatt med solpaneler i Helsingborg och kanske har du också funderat på att installera sådana. För tanken på att producera sin egen el och få ned elkostnaderna är alltid lockande. I Helsingborg är det många soltimmar per år och det finns goda förutsättningar för att delvis kunna bli självförsörjande på el. Solceller är en ganska stor investering och därför spelar kvaliteten på solpanelerna också en stor roll. För den som installerar solceller finns det också möjlighet att sälja överskottsproduktionen. Den tanken ska nog inte vara den som är avgörande då det är lite osäkert och inte alltid lönsamt.

Tjäna in kostnaderna för solpaneler

En vanlig fråga som dyker upp är också om det går att tjäna in investeringen av solpaneler. Svaret är att det går att tjäna in investeringen om du väljer rätt solpaneler och har rätt läge. Innan du väljer solpaneler kan du behöva kontakta flera olika företag. Installationen och företagets hjälp är ovärderliga då du kan optimera produktionen om allt görs korrekt. Solceller och solpaneler kan placeras på olika sätt och i olika utformningar. Ett företag kan hjälpa dig att hitta bästa lösningen för dig. Så svaret på frågan om det lönar sig med solceller i Helsingborg är att det gör det.

Kategorier
El

Bättre lösning för alla

Är man medlem i en brf vill man gärna ha praktiska lösningar för alla inblandade. Hyresgästerna ska vara nöjda och alla medlemmar ska vara överens. Är det dags för nya beslut bland bostäderna?

Hur ofta ska man egentligen göra förändringar? Är förändringar det hyresgästerna vill ha? Kanske sätta in en bättre lekpark till barnen. Det är trots allt många barn, och man ser dem ute på den befintliga lekparken hela tiden. Man vill att alla ska vara nöjda helt enkelt. Det är ett stort ansvar att se till, men med hjälp från olika håll är det enklare för oss alla. Pengar går in och lika snabbt ut, utan hyrorna hade det aldrig gått. Trots det så fortsätter man kolla på vad som kan få ned kostnaden. Tankarna har funnits på att installera solceller i BRF. Det blir mer och mer vanligt och både de med hus och lägenhet använder sig av det.

Energi från solen

Hur funkar då solceller? Genom att man kopplar ihop ett antal solceller till en solpanel så fångar den solens energistrålar. Detta omvandlar den sen till el som man kan använda i sitt hushåll. Det finns ännu mer att läsa och lära sig om det. Men det där är den korta versionen. Att använda sig av solpaneler kostar med andra ord ingen el, vilket gör att de blir billigare. Den största kostnaden är när man investerar i dem. Men det är något man snabbt tjänar igen. Ju mer man köper, desto billigare blir det. Många företag visar kostnadsförslag på sin hemsida.

Kategorier
Allmänt

Ladda för framtiden

Vi lever i en föränderlig värld. I detta nu har utvecklingen tagit fart och allt fler konverterar sina bilar till elfordon. Med detta ökar behovet av laddstolpar. Var kan du ladda din bil?

Alltför länge har vi fortsatt att använda fordon drivna med fossila bränslen. Sedan ett antal år har dock andelen hybrider ökat och på senare år har vi sett en enastående utveckling av rena elfordon. Detta är en positiv utveckling som sker snabbt. En snabbt ökande flotta med elfordon ställer helt andra krav på samhällets struktur än den vi har idag. Vi har en mängd tankställen för bensin och diesel men inte i närheten lika många för el.

Medan många som haft möjlighet att köpa en elbil också har skaffat en egen laddningsstation i hemmet hämmas utvecklingen av att alltför få laddstolpar finns för personer som saknar möjlighet till egen laddning. Detta är ett stort problem på orter med stor andel boende i lägenhet, såsom Stockholm.

Framtiden är redan här

Vill du underlätta för en positiv utveckling? Vill du att din bostadsrättsförening eller ditt företag ska uppfattas som framåtsträvande? Då är det dags att installera en laddstolpe i Stockholm.

Med laddstolpe ser du till att bostäderna blir mer attraktiva och att dina anställda kan ta bilen till arbetet och ladda den under arbetsdagen. Laddstolpar är det enda alternativet för att ladda elbilar som är både brandsäkert och anpassat. Idag utgår investeringsstöd till den som köper och installerar laddstationer, 50% av kostnaden av Naturvårdsverket. Hör av er till en kunnig leverantör.