Kategorier
El

Elarbeten får endast utföras av en behörig elektriker

Elarbeten är inget för hemmafixaren utan ska istället utföras av en certifierad elektriker. Då kan man lita på att de blir rätt utförda och att försäkringen gäller om fel skulle uppstå.

El är både farligt och komplicerat och därför måste även de minsta elinstallationerna utföras av en behörig elektriker. Ändå är det många som envisas med att själva dra el, vilket inte sällan leder till både allvarliga personolyckor och att hela hus brinner ned. Därför ska man alltid anlita en elektriker, även till små elarbeten som installation av extra eluttag eller belysning. Men en elektriker kan även elbesiktiga en fastighet, dra nya ledningar, installera golvvärme, koppla upp smarta hem, bredband och hemmabiosystemet, fixa laddstolpe till elbilen, och mycket annat.

Hitta rätt elektriker

För att hemförsäkringen ska gälla vid eventuella fel och för att undvika olyckor, måste elarbetet alltid utföras av certifierade elektriker i Tyresö. På elektrikers hemsidor brukar man kunna läsa information om deras olika certifieringar och erfarenhet. Men det kan även vara bra att kontrollera behörigheten hos Elsäkerhetsverket. Vill man ha tips på bra elektriker kan man fråga grannar och vänner om rekommendationer. Men då många elektriker snabbt blir uppbokade gäller det att vara ute i god tid. Ta in offerter från mer än ett företag och be även om referenser. Skriv sedan ett ordentligt avtal med den valda elektrikern, innan arbetet utförs. Ett seriöst företag upprättar också ett protokoll över de elarbeten som görs, där det också framgår vilka material som har använts.

Kategorier
El

En bättre ekonomi med bergvärme

I en BRF är man alltid ute efter att spara och sänka kostnader. Då värme och komfortkyla är en stor utgift är det alltid värt att fundera hur man kan spara där. Bergvärme är ett bra alternativ.

För många är bergvärme något man mest förknippar med villafastigheter. Det är sant att många villaägare valt att investera i en anläggning. Däremot finns det alls inga hinder att motsvarande förändringar görs för en BRF. Miljöpåverkan minskar och kostnaderna likaså.

För de allra flesta BRF är just kostnader för uppvärmning och komfortkyla en av de största utgifterna. Endast avbetalning och ränta på banklån kostar mer. Det är alltså milt talat angeläget att utreda vilka möjligheter föreningen har att installera bergvärme.

En kontakt med rätt entreprenör kommer att ge din förening den information och det underlag för beslut ni behöver.

En investering som lönar sig

Vid installation av bergvärme behöver ett djupt hål borras för att nå ner till grundvattnet. Det säger sig självt att borrhål och installation av pump inte är gratis. Det är en investering, men det är också en åtgärd som snabbt betalar sig.

Beroende på föreningens tidigare elanvändning beräknar man att kostnaden sänks mellan 50 och 70% . En så betydande förändring gör naturligtvis att en BRF:s ekonomi förbättras betydligt och att föreningen ökar i värde. Samt, förstås, i attraktion.

Bergvärme betyder nöjda medlemmar och en moderniserad fastighet med teknik som innebär liten miljöpåverkan. Har ni ens råd att inte byta? Kontakta leverantör för offert. Läs mer om bergvärme på denna sida: bergvärmefastigheter.se

Kategorier
Allmänt

Att anlägga en brunn

En egen brunn kan vara guld värd, i alla fall när man inte kan använda kommunens vattennät. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och tillgången är en förutsättning för ett bra boende.

Bor man ute på landsbygden är det inte ovanligt att man själv måste sörja för sin vattentillgång genom att borra sig en egen brunn. Men man ska helst också regelbundet provta vattnet, för att säkerställa att det är drickbart och inte förorenat, eller har förhöjda värden av ohälsosamma metaller. Många av de problem som en brunn och dess vatten kan drabbas av går att undvika vid själva borrningen, även om det aldrig finns några garantier. Först och främst gäller det att placera brunnen på rätt ställe så att eventuella föroreningskällor inte kan påverka den. Man måste även först undersöka marken noga och dess sammansättning och metaller för att försöka undvika problem med metaller i vattnet. Något som annars kan innebära att man måste installera kostsamma vattenreningsfilter.

Var noga i val av brunnsborrare

För att säkerställa att brunnen blir så bra som möjligt gäller det att anlita ett företag som är certifierat och har stor erfarenhet av brunnsborrning. Det är viktigt att företaget även har en försäkring och att det även upprättas ett brunnsprotokoll som noga beskriver brunnens utformning. Ett brunnsprotokoll är som en slags extra försäkring, och som är nödvändigt att ha om man i framtiden ska kunna åtgärda eventuella problem som kan uppstå. Det kostar en hel del att borra en brunn men som privatperson kan man nyttja rot-avdraget.

Kategorier
El

Låt solen värma dig och hemmet

Idag finns fler alternativ än någonsin tidigare. Din uppvärmning och din hushållsel kan komma att kosta dig mycket mindre. Med solceller producerar du egen el, att använda eller att spara.

Det finns problem rörande el i världen men det finns också lösningar. Faktum är att det oftast finns en lösning för varje problem. Eller ett problem för varje lösning, om man är lagd åt det hållet.

Alla vet att elkostnad och uppvärmning är en stor och betungande post i hushållsbudgeten. Många är också intresserade av så kallad grön el. Att hitta rätt i en veritabel djungel av priser är allt annat än enkelt.

Intresset för solceller och solpaneler växer snabbt. Dels är det en kostnadsfråga men lika mycket en fråga om att använda den fantastiska resurs vi alla kan ta del av – solenergi.

Alternativ och installation

För de flesta som är intresserade av solceller är placering på husets tak ett förstahandsalternativ. Hur lämpligt det är och hur det kommer att fungera kan enkelt beslutas i samråd med leverantören av solcellerna. Ibland kan taket på ett uthus eller en lada vara att föredra.

Det finns också möjligheten att montera solceller separat på tomten, på en egen ställning. Allt har fördelar och solenergi är en fantastisk investering.

Inom tio år har din investering betalat sig och därefter talar vi om vinst. Du kan spara överskottsel och använda vintertid, eller avtala med din nätägare om att sälja. Din fastighet ökar i värde och investeringskostnaden är avdragsgill vid en försäljning.

Det blir inte bättre.

Kategorier
Bostad

Miljötänk vid uppvärmning

Det finns idag flera olika valmöjligheter att värma upp huset. Allt beroende på vilka kriterier man har. Ska det vara billigt och bra för miljön? Då kanske värme från jorden skulle passa.

När Kent och Lisbeth köpte det nya huset insåg de redan innan att de måste byta värmekälla. Huset värmdes nämligen med el, något som de inte skulle ha råd med i det långa loppet. Dessutom ville de båda ha en värmekälla som kändes bra för miljön. De hade hört att flera grannar hade bergvärme och beslutade sig för att kontakta ett företag i Karlstad som hade fått fina lovord.

Ett vinnande koncept

Tack vare grannarna visste de att bergvärme gick att installera. De kontaktade företaget som skickade en representant för att diskutera installationen med paret. Han berättade att i första steget måste kommunen godkänna projektet. Sedan kunde de börja borra och installera bergvärmen.

Initialt skulle det givetvis kosta en del men genom att välja bergvärme skulle kostnaderna sjunka med runt 80% med detsamma. Något som Kent och Lisbeth tyckte lät helt fantastiskt. Dessutom var det ett enkelt sätt att värma upp då de inte behövde vare sig klyva ved, bära pelletssäckar eller fylla på i pelletsbrännaren. Pumpen sköter sig själv.

Kostnaderna blir lägre och man kan lägga pengarna på roligare saker som till exempel semester eller varför inte en pool. Dessutom höjer det värdet på huset. Om man mot förmodan skulle vilja sälja det en dag kan man få en bra slant för sin smarta investering i bergvärme.

Kategorier
El

Hur mycket energi tar din byggnad?

Är du i behov av att veta hur mycket energi din byggnad egentligen gör åt? Eller är du bara nyfiken på vad det är? Det är inte helt fel att kolla upp det, vem vet kanske kan du få ned på energin.

Är du orolig att du går och betalar en onödigt hög kostnad för din byggnad? Kanske drar den på tok för mycket el. Givetvis är det inte så man vill ha det. De pengarna lägger man gärna på annat istället. Med en energideklaration får du reda på hur din energistatus ser ut för din byggnad. Då ser du hur mycket det går och vad du kan göra för att påverka den. Det kan med andra ord vara ett väldigt bra val att göra det. En investering som inte är allt för dyr, men trots det kan påverka ekonomin väldigt mycket.

Måste man göra det?

Vid nybygge ska man alltid göra en energideklaration. Detta gäller även vid renovering av en byggnad. Ska man sälja byggnaden ska man även då ha gjort den. Det är inte extremt kostsamt att göra detta utan ligger på cirka 4500 kronor, är det i samband med besiktning kan det gå ned i kostnad. Detta är inget man kan göra själv utan man behöver hjälp av en certifierad energiexpert. Dessa finner man lite överallt i landet. Så om du ska göra en, tveka inte på att kontakta ett företag som arbetar med det. Du får där ett kostnadsförslag och en tid som passar er.

Kategorier
El

En duktig elektriker kan rädda liv

Behöver du ha hjälp med elarbete? Trött på lampor som slocknar och proppar som går? Har du någon gång funderat på vad en elektriker gör vid en elinstallation? Vill du fixa elen helt själv?

Om du funderar på att utbilda dig till hantverkare så finns det en del att välja på. Tillhör du dem som vill ha lite mer spänning på jobbet? Kanske vill du rentav utbilda dig till elektriker? Då gäller det att ha koll på allt som har med elektricitet att göra så den är på rätt plats och har rätt spänning. Ett spännande jobb skulle man kunna säga om man vill vara putslustig.

Faktum är att det krävs en hel del för att kunna utföra olika eljobb. Du måste klara av alla tester för att få behörighet, det vill säga ha ansvar för ett arbete som utförs. Lite fingertoppskänsla i hantverket är också en fördel.

Behörighet

När du är ute på jobb och ska installera el i till exempel ett hus, då är det viktigt att det inte blir för höga volttal. Då kan det hända olyckor. Riktigt allvarligt kan det bli om du har kopplat in något fel.

Det är inte att rekommendera att du som privatperson kopplar in el. Det kan vara förenat med livsfara. Det innebär alltså att en elektriker helt enkelt kan vara en som räddar ditt liv, bara genom att vara kunnig och förstå hur allt hänger ihop. Så se till att du anlitar en elektriker som kan sin sak.

Kategorier
Allmänt

Lönar det sig med solceller i Helsingborg?

Skåne har många soltimmar. Frågan om solceller lönar sig poppar upp som gubben i lådan ibland. Vissa hävdar att det inte lönar sig och andra att solceller är en revolution som räddar världen.

I Skåne är det en vanlig syn med solceller. Många hus stoltserar glatt med solpaneler i Helsingborg och kanske har du också funderat på att installera sådana. För tanken på att producera sin egen el och få ned elkostnaderna är alltid lockande. I Helsingborg är det många soltimmar per år och det finns goda förutsättningar för att delvis kunna bli självförsörjande på el. Solceller är en ganska stor investering och därför spelar kvaliteten på solpanelerna också en stor roll. För den som installerar solceller finns det också möjlighet att sälja överskottsproduktionen. Den tanken ska nog inte vara den som är avgörande då det är lite osäkert och inte alltid lönsamt.

Tjäna in kostnaderna för solpaneler

En vanlig fråga som dyker upp är också om det går att tjäna in investeringen av solpaneler. Svaret är att det går att tjäna in investeringen om du väljer rätt solpaneler och har rätt läge. Innan du väljer solpaneler kan du behöva kontakta flera olika företag. Installationen och företagets hjälp är ovärderliga då du kan optimera produktionen om allt görs korrekt. Solceller och solpaneler kan placeras på olika sätt och i olika utformningar. Ett företag kan hjälpa dig att hitta bästa lösningen för dig. Så svaret på frågan om det lönar sig med solceller i Helsingborg är att det gör det.

Kategorier
El

Bättre lösning för alla

Är man medlem i en brf vill man gärna ha praktiska lösningar för alla inblandade. Hyresgästerna ska vara nöjda och alla medlemmar ska vara överens. Är det dags för nya beslut bland bostäderna?

Hur ofta ska man egentligen göra förändringar? Är förändringar det hyresgästerna vill ha? Kanske sätta in en bättre lekpark till barnen. Det är trots allt många barn, och man ser dem ute på den befintliga lekparken hela tiden. Man vill att alla ska vara nöjda helt enkelt. Det är ett stort ansvar att se till, men med hjälp från olika håll är det enklare för oss alla. Pengar går in och lika snabbt ut, utan hyrorna hade det aldrig gått. Trots det så fortsätter man kolla på vad som kan få ned kostnaden. Tankarna har funnits på att installera solceller i BRF. Det blir mer och mer vanligt och både de med hus och lägenhet använder sig av det.

Energi från solen

Hur funkar då solceller? Genom att man kopplar ihop ett antal solceller till en solpanel så fångar den solens energistrålar. Detta omvandlar den sen till el som man kan använda i sitt hushåll. Det finns ännu mer att läsa och lära sig om det. Men det där är den korta versionen. Att använda sig av solpaneler kostar med andra ord ingen el, vilket gör att de blir billigare. Den största kostnaden är när man investerar i dem. Men det är något man snabbt tjänar igen. Ju mer man köper, desto billigare blir det. Många företag visar kostnadsförslag på sin hemsida.

Kategorier
Allmänt

Ladda för framtiden

Vi lever i en föränderlig värld. I detta nu har utvecklingen tagit fart och allt fler konverterar sina bilar till elfordon. Med detta ökar behovet av laddstolpar. Var kan du ladda din bil?

Alltför länge har vi fortsatt att använda fordon drivna med fossila bränslen. Sedan ett antal år har dock andelen hybrider ökat och på senare år har vi sett en enastående utveckling av rena elfordon. Detta är en positiv utveckling som sker snabbt. En snabbt ökande flotta med elfordon ställer helt andra krav på samhällets struktur än den vi har idag. Vi har en mängd tankställen för bensin och diesel men inte i närheten lika många för el.

Medan många som haft möjlighet att köpa en elbil också har skaffat en egen laddningsstation i hemmet hämmas utvecklingen av att alltför få laddstolpar finns för personer som saknar möjlighet till egen laddning. Detta är ett stort problem på orter med stor andel boende i lägenhet, såsom Stockholm.

Framtiden är redan här

Vill du underlätta för en positiv utveckling? Vill du att din bostadsrättsförening eller ditt företag ska uppfattas som framåtsträvande? Då är det dags att installera en laddstolpe i Stockholm.

Med laddstolpe ser du till att bostäderna blir mer attraktiva och att dina anställda kan ta bilen till arbetet och ladda den under arbetsdagen. Laddstolpar är det enda alternativet för att ladda elbilar som är både brandsäkert och anpassat. Idag utgår investeringsstöd till den som köper och installerar laddstationer, 50% av kostnaden av Naturvårdsverket. Hör av er till en kunnig leverantör.