Kategorier
El

Solceller för Lantbruk – grön energi

En lantbrukare tar hänsyn till vädrets makter. Och det gäller oavsett om det är tid att så eller skörda. Med solceller för lantbruk går det att skörda solel.

Som lantbrukare arbetar du i en grön sektor. Dit räknas både vegetabilisk och animalisk produktion. Att ha tillgång till säker och helst billig energi, är en nödvändighet för att driva lantbruk. Utmatning av foder till kor och grisar kräver elektricitet. Nyfödda griskultingar älskar värmelampor. Och dina mjölkmaskiner drivs med el.

Den som arbetar inom en grön sektor bör arbeta med miljövänliga energislag. Varför inte nyttja solens strålar? De kostar inget, men du måste givetvis ha en anläggning som fångar in dem. Solceller på dina ladugårdstak blir en perfekt lösning. Flera av taken ligger i rätt väderstreck och de är stora.

Solceller för lantbruk – hur fungerar det?

På dina ladugårdstak placeras solceller som kopplas ihop till solpaneler. I en solcell uppstår spänning mellan cellens fram- och baksida. Genom att koppla in en elkabel kommer ström att flöda fram och tillbaka och likström genereras. Med hjälp av växelriktare omvandlas likströmmen till växelström, som nu kan tas ut på samma sätt som el från det fasta elnätet.

Det finns en rad fördelar med att installera solceller för lantbruk. Ladugårdstak är stora och de skyms inte av skorsten eller träd. Oftast behövs det inget bygglov. Solpaneler producerar el när du som mest behöver elektricitet. Med stor sannolikhet kommer du vid vissa tillfällen att generera mer energi än vad du förbrukar. Då säljer du din överskottsel till ett elhandelsbolag.

Kategorier
El

Pålitlig och stabil värme med värmepumpar i Stockholm

Sällan har så många sökt så mycket efter billiga, effektiva värmekällor som nu. Att installera värmepumpar i Stockholm ger effektiv och pålitlig värme i åratal.

Det är inte speciellt många år sedan många fastigheter, privata eller allmänna, använde oljeprodukter för uppvärmning. Idag verkar detta helt orimligt att tänka sig men många över femtio år är uppvuxna i oljeeldade hus. Elpatron var en nymodighet och pellets var inte aktuellt. Vi har med andra ord utvecklats i positiv riktning.

Idag ser världen helt annorlunda ut på många sätt. Vi har lärt oss att nyttja helt andra källor för att värma våra bostäder och arbetsplatser. Idag är värmepumpar etablerade och populära och det finns förstås många anledningar till detta. Pålitlighet och låga kostnader heter två av dem. Värmepumpar kommer också i olika skepnader.

Värmepumpar som passar alla

Är du intresserad av att skaffa värmepump i Stockholm, som huvudkälla för uppvärmning eller som komplement? Vad passar bäst hemma hos dig? Bergvärme är för det mesta en mycket bra investering som kostar lite mer men även ger lite mer. Vanligaste lösningen torde dock vara luft/luftvärmepump. Den har också många fördelar.

Genom att använda köldmedium värmer din pump upp kylig luft och låter sedan värmd luft cirkulera i din bostad. Bäst fungerar det förstås i en relativt öppen miljö utan för många mellanväggar. Har du ett flervåningshus behövs flera pumpar, en på varje plan. Ta kontakt med en firma med rätt kompetens och låt dem se över ditt hem och ge dig en offert.

Kategorier
Bergvärme

Bergvärme Stockholm – få ett billigare boende

Äger du en villa i Stockholm så har du förmodligen lagt en ganska ansenlig summa på denna för att vinna budgivningen. Säkerligen har du också en del lån och säkerligen känner du, som de flesta andra, en viss osäkerhet kring framtiden.

Vad händer om räntan går upp? Många idag har relativt låga boendekostnader även fast man löst ett stort lån. Dessa kostnader kan påverkas om räntan stiger, vilket heller inte ska hållas som otroligt att den gör.

Detta gör att man som husägare bör söka andra vägar att sänka de kostnader man de facto kan påverka. De fasta kostnaderna för exempelvis uppvärmning. Här kan man faktiskt göra ganska mycket dessutom. Har du exempelvis direktverkande el eller fjärrvärme i ditt hus? I så fall är det definitivt läge att se över andra alternativ.

Fördelar med bergvärme i Stockholm

Ett sådant är bergvärme i Stockholm och det är också det alternativ som visat sig vara mest populärt då privatpersoner söker efter nya vägar att gå. Bergvärme är emellertid inte för alla. Att värma upp sitt hus med bergvärme i Stockholm innebär att man tar tillvara på lagrad solenergi i berggrunden. Det handlar om grön energi – jämfört med fjärrvärme så reducerar du utsläppen av Co2 med 97% – och du gör således hela vår miljö en tjänst genom att välja bergvärme. Detta är en fördel, men den stora fördelen ligger i hur mycket pengar du de facto kan tjäna på att byta till bergvärme.

Om du har rätt förutsättningar, investerar i rätt värmepump och får en korrekt installation samt ett korrekt dimensionerat borrhål så kan bergvärme sänka dina kostnader med närmare 80%. Detta gäller årligen och då det dessutom handlar om en jämn kostnad som är enkel att räkna på så ser man också vilka fördelar som finns. Tittar man på bergvärme ur ytterligare ett investeringsperspektiv så kommer ett byte att höja värdet på din bostad. Det kan konkret innebära att du kan omförhandla dina lån och att du kan räkna med – det törs vi nästan lova – ett högt slutpris den dagen du beslutar dig för att sälja.

En annan fördel med bergvärme handlar om den säkra driften. Bergvärmepumpar idag sköter sig i stort sett själva. Har du ett serviceavtal – viktigt! – så kommer dina ansträngningar mest att handla om att reglera värmen och detta kan du idag sköta via exempelvis en app i mobilen. Under sommaren kan du dessutom ställa om din värmepump för att ge svalka istället för värme; något som är mer än välkommet under en het sommardag.

Räkna på om bergvärme lönar sig

Nackdelar då? Den stora nackdelen med bergvärme i Stockholm handlar om priset. Den initiala kostnaden är hög – räkna med minst 100.000 kronor – och här måste man undersöka sina förutsättningar rent geologiskt innan ett beslut fattas. Bergvärme ska löna sig och ha en avbetalning på ungefär 10 år innan man kan börja räkna hem pengarna. Om man tvingas borra för djupt så stiger kostnaden och här bör man ha professionell hjälp för att räkna på om det är lönsamt. Bergvärme är den bästa lösningen – men den är inte för alla.

Kategorier
El

Solpaneler i Västerås skapar ren energi

Att investera i solpaneler blir vanligare då solenergi är en ren källa till elektricitet. Här kan du läsa om vad det innebär att äga solpaneler i Västerås, och vad du har för möjligheter.

Ta vara på solenergin om du har möjlighet till det. Allt fler börjar upptäcka möjligheterna med att investera i solpaneler i Västerås, inte minst lantbrukarna. Visst kostar det lite att köpa och installera solpaneler, men när de väl är på plats kommer du att bli självförsörjande med el, även under årets mörka dagar. Många tror att man måste ha vackert väder och strålande sol för att det ska löna sig med paneler, men så är faktiskt inte fallet. En bra solpanel fångar ljus även under mulna dagar. Skulle du dessutom märka att du förbrukar mindre energi än du genererar kan man i vissa fall sälja överskottsenergi till kraftbolag.

Solpaneler som en god investering för alla

Naturligtvis är solpaneler inte bara för dig som bor på landet. Äger man en bostadsrättsförening eller kommersiella byggnader är det också en smart idé att investera i solpaneler. I en bostadsrättsförening kan man sänka driftskostnaderna för sina fastigheter och därmed också månadskostnaderna för sina boende. Alla vinner på det. Äger man kontorsfastigheter eller butiker är det en klok investering med solpaneler, eftersom det oftast är mest soltimmar under tiden som butiken eller kontoret är öppet. Därmed kan man alstra den el som krävs för att hålla igång det som behöver funka under dagen. Ta kontakt med er lokala leverantör för mer info.

Kategorier
Solpaneler

Solpaneler – är det en lösning för alla?

Idag så är solpaneler en av de investeringar som står överst på listan då svensken får välja. Detta primärt av två skäl: man vill dels spara pengar och dels så vill man även göra skillnad och bidra med mindre avtryck i klimatfrågan. Att man kan bli en egen producent av el gör att man också ställer sig utanför omvärldens prissättning – en fråga som idag är mer aktuell än någonsin och som kommer att bli än mer aktuell i takt med att elpriserna stiger. Att solpaneler omvandlar energi från solen till el gör att man också bidrar till en bättre värld och miljö. Den el som produceras är rakt igenom grön.

Solpaneler och utvecklingen som skett under de senaste åren har varit nästintill revolutionerande. För några år sedan var det dyrt och det tog många år innan en investering blev lönsam. Numera kan man se att priserna sjunkit med närmare 80% och att det dessutom finns ett statlig stöd att söka.

Är du en privatperson och vill ha solpaneler i Stockholm så kan du ansöka om Grön Teknik och genom detta dra av halva kostnaden för både material och för den arbetskostnad som den professionella installationen kräver. Det gör det hela till en rejäl investering och här har vi heller inte nämnt det faktum att du ska sälja överskottet vidare och därigenom tjäna pengar. Kort sagt, solpaneler har extremt många fördelar och det är också dessa som fungerar som en förklaring till varför så många privatpersoner, företag, BRF:er och fastighetsägare börjat intressera sig för frågan.

Solpaneler fungerar i Sverige

Men, är solpaneler för alla? Klart står att vi alla har olika förutsättningar. Taket är avgörande och likaså gäller placeringen av fastigheten. En fastighet som vetter mot syd har bättre förutsättningar än vad motsvarande fastighet i ett nordlig läge har. Därmed dock inte sagt att den senare inte kan använda solpaneler: man kan exempelvis installera sådana på ett fristående garage snarare än på en villa. Var i Sverige man bor har mindre betydelse än vad många tror. Vi har i vårt land ungefär lika många soltimmar som i Tyskland och även om vi har en väldigt mörk vinter så kompenseras denna av de många soltimmar som sommaren bjuder. Det går ungefär på ett ut.

Tänk på detta gällande solpaneler

Det finns emellertid vissa saker att tänka på. En sådan handlar om val av företag. Installation, planering och projektering utifrån dina förutsättningar blir avgörande för effekten. Rådet är att undersöka och titta närmare på exempelvis referenser innan man väljer. Att service och underhåll inkluderas är även det viktigt. En annan sak att tänka på – mer som ett tips – är att undersöka taket innan. Har du en fastighet i Stockholm och vill installera solpaneler på denna så måste ditt tak vara hållbart. Det är ingen god idé att sätta solpaneler på ett tak som snart måste bytas ut. Gör saker i rätt ordning: byt taket först, investera i solpaneler i Stockholm efteråt.

Kategorier
El

Gör klimatet en tjänst och skaffa solceller i Uppsala

Med solceller i Uppsala kan du nu göra klimatet en stor tjänst, då du tar tillvara solens strålar och skapar din egenproducerade el. Du gör en investering för både dig själv och klimatet.

Att installera solceller blir alltmer populärt och det blir vanligare eftersom människor förstår värdet i att göra denna investering. Investeringen görs hos privatpersoner, men också många fastighetsägare i Uppsala hakar på denna klimatsmarta trend.

De solceller som nu finns på marknaden är helt klart uppdaterade med nyare teknik som gör det mer attraktivt att investera i dem. Med ny teknik så är det möjligt att ta vara på solens strålar även i vårt nordiska klimat med många mulna dagar. Så det är inga problem att använda sig av solcellerna året runt i Sverige, eftersom det är möjligt att konvertera solenergin till el i alla väder.

Hur fungerar solceller?

Solens strålar omvandlas till energi genom att det sker en spänning mellan en negativ och positiv laddning när solen lyser på panelen. Ovansidan på panelen är negativ och undersidan är positiv. Det gör att spänning uppstår och det bildas el som med hjälp av en metallkabel och en växelriktare förs in i huset.

Om din solpanel producerar mer el än vad du gör av med så kan du sälja vidare elen till ditt elbolag och på så sätt tjäna en slant. Du som vill satsa på klimatsmart el kan följa i många andras fotspår och installera solceller i ditt hus, och på så sätt göra klimatet en enorm tjänst. Läs mer om solceller på denna hemsida: solcelleruppsala.net

Kategorier
Okategoriserade

Att jobba som elektriker i Sollentuna

Skulle du vilja jobba som elektriker i Sollentuna? Har du länge gått och sneglat på jobbet som elektriker? Vill du hitta en ny inriktning i livet och ge dig på ett yrke som hantverkare?

Att jobba som elektriker i Sollentuna kräver att du har en fullgod utbildning då du kommer att få jobba med både installationer när det gäller el och felsökningar när elen av någon anledning inte längre fungerar. På yrkesgymnasiet i Sollentuna kan du läsa elteknik. Det gör du på el- och energiprogrammet. Här lär du dig inte bara att installera el. Det finns en mängd områden som innefattar el. Det kan vara larm och säkerhet som till exempel när det gäller dörrar. Andra områden är data, television och eldistribution över flera sorters nät med olika program. Du kan bli hisstekniker om du gillar det. Du kan specialisera dig på det du gillar bäst, helt enkelt. Eller bara låta livet leda dig rätt. Kanske börja någonstans och sedan vidareutveckla dig till något annat.

Det är viktigt att ha behörighet som elektriker i Sollentuna

För att du ska kunna få så bred erfarenhet som möjligt och kunna jobba inom olika fält när det gäller el kommer du att få träna på din serviceförmåga. Det kan handla om kreativitet och entreprenörskap. Du kommer som elektriker säkert stöta på tillfällen då du behöver leda och arbeta tillsammans med andra i ett projekt. En annan sak som är viktig är att du har ett körkort. En del utbildningar erbjuder det i samband med yrkesutbildningen. Mer om elektriker kan du läsa på denna sida: https://www.elektrikersollentuna.nu/

Kategorier
El

Elarbeten får endast utföras av en behörig elektriker

Elarbeten är inget för hemmafixaren utan ska istället utföras av en certifierad elektriker. Då kan man lita på att de blir rätt utförda och att försäkringen gäller om fel skulle uppstå.

El är både farligt och komplicerat och därför måste även de minsta elinstallationerna utföras av en behörig elektriker. Ändå är det många som envisas med att själva dra el, vilket inte sällan leder till både allvarliga personolyckor och att hela hus brinner ned. Därför ska man alltid anlita en elektriker, även till små elarbeten som installation av extra eluttag eller belysning. Men en elektriker kan även elbesiktiga en fastighet, dra nya ledningar, installera golvvärme, koppla upp smarta hem, bredband och hemmabiosystemet, fixa laddstolpe till elbilen, och mycket annat.

Hitta rätt elektriker

För att hemförsäkringen ska gälla vid eventuella fel och för att undvika olyckor, måste elarbetet alltid utföras av certifierade elektriker i Tyresö. På elektrikers hemsidor brukar man kunna läsa information om deras olika certifieringar och erfarenhet. Men det kan även vara bra att kontrollera behörigheten hos Elsäkerhetsverket. Vill man ha tips på bra elektriker kan man fråga grannar och vänner om rekommendationer. Men då många elektriker snabbt blir uppbokade gäller det att vara ute i god tid. Ta in offerter från mer än ett företag och be även om referenser. Skriv sedan ett ordentligt avtal med den valda elektrikern, innan arbetet utförs. Ett seriöst företag upprättar också ett protokoll över de elarbeten som görs, där det också framgår vilka material som har använts.

Kategorier
El

En bättre ekonomi med bergvärme

I en BRF är man alltid ute efter att spara och sänka kostnader. Då värme och komfortkyla är en stor utgift är det alltid värt att fundera hur man kan spara där. Bergvärme är ett bra alternativ.

För många är bergvärme något man mest förknippar med villafastigheter. Det är sant att många villaägare valt att investera i en anläggning. Däremot finns det alls inga hinder att motsvarande förändringar görs för en BRF. Miljöpåverkan minskar och kostnaderna likaså.

För de allra flesta BRF är just kostnader för uppvärmning och komfortkyla en av de största utgifterna. Endast avbetalning och ränta på banklån kostar mer. Det är alltså milt talat angeläget att utreda vilka möjligheter föreningen har att installera bergvärme.

En kontakt med rätt entreprenör kommer att ge din förening den information och det underlag för beslut ni behöver.

En investering som lönar sig

Vid installation av bergvärme behöver ett djupt hål borras för att nå ner till grundvattnet. Det säger sig självt att borrhål och installation av pump inte är gratis. Det är en investering, men det är också en åtgärd som snabbt betalar sig.

Beroende på föreningens tidigare elanvändning beräknar man att kostnaden sänks mellan 50 och 70% . En så betydande förändring gör naturligtvis att en BRF:s ekonomi förbättras betydligt och att föreningen ökar i värde. Samt, förstås, i attraktion.

Bergvärme betyder nöjda medlemmar och en moderniserad fastighet med teknik som innebär liten miljöpåverkan. Har ni ens råd att inte byta? Kontakta leverantör för offert. Läs mer om bergvärme på denna sida: bergvärmefastigheter.se

Kategorier
Allmänt

Att anlägga en brunn

En egen brunn kan vara guld värd, i alla fall när man inte kan använda kommunens vattennät. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och tillgången är en förutsättning för ett bra boende.

Bor man ute på landsbygden är det inte ovanligt att man själv måste sörja för sin vattentillgång genom att borra sig en egen brunn. Men man ska helst också regelbundet provta vattnet, för att säkerställa att det är drickbart och inte förorenat, eller har förhöjda värden av ohälsosamma metaller. Många av de problem som en brunn och dess vatten kan drabbas av går att undvika vid själva borrningen, även om det aldrig finns några garantier. Först och främst gäller det att placera brunnen på rätt ställe så att eventuella föroreningskällor inte kan påverka den. Man måste även först undersöka marken noga och dess sammansättning och metaller för att försöka undvika problem med metaller i vattnet. Något som annars kan innebära att man måste installera kostsamma vattenreningsfilter.

Var noga i val av brunnsborrare

För att säkerställa att brunnen blir så bra som möjligt gäller det att anlita ett företag som är certifierat och har stor erfarenhet av brunnsborrning. Det är viktigt att företaget även har en försäkring och att det även upprättas ett brunnsprotokoll som noga beskriver brunnens utformning. Ett brunnsprotokoll är som en slags extra försäkring, och som är nödvändigt att ha om man i framtiden ska kunna åtgärda eventuella problem som kan uppstå. Det kostar en hel del att borra en brunn men som privatperson kan man nyttja rot-avdraget.