Kategorier
Solpaneler

Solpaneler – är det en lösning för alla?

Idag så är solpaneler en av de investeringar som står överst på listan då svensken får välja. Detta primärt av två skäl: man vill dels spara pengar och dels så vill man även göra skillnad och bidra med mindre avtryck i klimatfrågan. Att man kan bli en egen producent av el gör att man också ställer sig utanför omvärldens prissättning – en fråga som idag är mer aktuell än någonsin och som kommer att bli än mer aktuell i takt med att elpriserna stiger. Att solpaneler omvandlar energi från solen till el gör att man också bidrar till en bättre värld och miljö. Den el som produceras är rakt igenom grön.

Solpaneler och utvecklingen som skett under de senaste åren har varit nästintill revolutionerande. För några år sedan var det dyrt och det tog många år innan en investering blev lönsam. Numera kan man se att priserna sjunkit med närmare 80% och att det dessutom finns ett statlig stöd att söka.

Är du en privatperson och vill ha solpaneler i Stockholm så kan du ansöka om Grön Teknik och genom detta dra av halva kostnaden för både material och för den arbetskostnad som den professionella installationen kräver. Det gör det hela till en rejäl investering och här har vi heller inte nämnt det faktum att du ska sälja överskottet vidare och därigenom tjäna pengar. Kort sagt, solpaneler har extremt många fördelar och det är också dessa som fungerar som en förklaring till varför så många privatpersoner, företag, BRF:er och fastighetsägare börjat intressera sig för frågan.

Solpaneler fungerar i Sverige

Men, är solpaneler för alla? Klart står att vi alla har olika förutsättningar. Taket är avgörande och likaså gäller placeringen av fastigheten. En fastighet som vetter mot syd har bättre förutsättningar än vad motsvarande fastighet i ett nordlig läge har. Därmed dock inte sagt att den senare inte kan använda solpaneler: man kan exempelvis installera sådana på ett fristående garage snarare än på en villa. Var i Sverige man bor har mindre betydelse än vad många tror. Vi har i vårt land ungefär lika många soltimmar som i Tyskland och även om vi har en väldigt mörk vinter så kompenseras denna av de många soltimmar som sommaren bjuder. Det går ungefär på ett ut.

Tänk på detta gällande solpaneler

Det finns emellertid vissa saker att tänka på. En sådan handlar om val av företag. Installation, planering och projektering utifrån dina förutsättningar blir avgörande för effekten. Rådet är att undersöka och titta närmare på exempelvis referenser innan man väljer. Att service och underhåll inkluderas är även det viktigt. En annan sak att tänka på – mer som ett tips – är att undersöka taket innan. Har du en fastighet i Stockholm och vill installera solpaneler på denna så måste ditt tak vara hållbart. Det är ingen god idé att sätta solpaneler på ett tak som snart måste bytas ut. Gör saker i rätt ordning: byt taket först, investera i solpaneler i Stockholm efteråt.

Kategorier
El

Gör klimatet en tjänst och skaffa solceller i Uppsala

Med solceller i Uppsala kan du nu göra klimatet en stor tjänst, då du tar tillvara solens strålar och skapar din egenproducerade el. Du gör en investering för både dig själv och klimatet.

Att installera solceller blir alltmer populärt och det blir vanligare eftersom människor förstår värdet i att göra denna investering. Investeringen görs hos privatpersoner, men också många fastighetsägare i Uppsala hakar på denna klimatsmarta trend.

De solceller som nu finns på marknaden är helt klart uppdaterade med nyare teknik som gör det mer attraktivt att investera i dem. Med ny teknik så är det möjligt att ta vara på solens strålar även i vårt nordiska klimat med många mulna dagar. Så det är inga problem att använda sig av solcellerna året runt i Sverige, eftersom det är möjligt att konvertera solenergin till el i alla väder.

Hur fungerar solceller?

Solens strålar omvandlas till energi genom att det sker en spänning mellan en negativ och positiv laddning när solen lyser på panelen. Ovansidan på panelen är negativ och undersidan är positiv. Det gör att spänning uppstår och det bildas el som med hjälp av en metallkabel och en växelriktare förs in i huset.

Om din solpanel producerar mer el än vad du gör av med så kan du sälja vidare elen till ditt elbolag och på så sätt tjäna en slant. Du som vill satsa på klimatsmart el kan följa i många andras fotspår och installera solceller i ditt hus, och på så sätt göra klimatet en enorm tjänst. Läs mer om solceller på denna hemsida: solcelleruppsala.net

Kategorier
Okategoriserade

Att jobba som elektriker i Sollentuna

Skulle du vilja jobba som elektriker i Sollentuna? Har du länge gått och sneglat på jobbet som elektriker? Vill du hitta en ny inriktning i livet och ge dig på ett yrke som hantverkare?

Att jobba som elektriker i Sollentuna kräver att du har en fullgod utbildning då du kommer att få jobba med både installationer när det gäller el och felsökningar när elen av någon anledning inte längre fungerar. På yrkesgymnasiet i Sollentuna kan du läsa elteknik. Det gör du på el- och energiprogrammet. Här lär du dig inte bara att installera el. Det finns en mängd områden som innefattar el. Det kan vara larm och säkerhet som till exempel när det gäller dörrar. Andra områden är data, television och eldistribution över flera sorters nät med olika program. Du kan bli hisstekniker om du gillar det. Du kan specialisera dig på det du gillar bäst, helt enkelt. Eller bara låta livet leda dig rätt. Kanske börja någonstans och sedan vidareutveckla dig till något annat.

Det är viktigt att ha behörighet som elektriker i Sollentuna

För att du ska kunna få så bred erfarenhet som möjligt och kunna jobba inom olika fält när det gäller el kommer du att få träna på din serviceförmåga. Det kan handla om kreativitet och entreprenörskap. Du kommer som elektriker säkert stöta på tillfällen då du behöver leda och arbeta tillsammans med andra i ett projekt. En annan sak som är viktig är att du har ett körkort. En del utbildningar erbjuder det i samband med yrkesutbildningen. Mer om elektriker kan du läsa på denna sida: https://www.elektrikersollentuna.nu/

Kategorier
El

Elarbeten får endast utföras av en behörig elektriker

Elarbeten är inget för hemmafixaren utan ska istället utföras av en certifierad elektriker. Då kan man lita på att de blir rätt utförda och att försäkringen gäller om fel skulle uppstå.

El är både farligt och komplicerat och därför måste även de minsta elinstallationerna utföras av en behörig elektriker. Ändå är det många som envisas med att själva dra el, vilket inte sällan leder till både allvarliga personolyckor och att hela hus brinner ned. Därför ska man alltid anlita en elektriker, även till små elarbeten som installation av extra eluttag eller belysning. Men en elektriker kan även elbesiktiga en fastighet, dra nya ledningar, installera golvvärme, koppla upp smarta hem, bredband och hemmabiosystemet, fixa laddstolpe till elbilen, och mycket annat.

Hitta rätt elektriker

För att hemförsäkringen ska gälla vid eventuella fel och för att undvika olyckor, måste elarbetet alltid utföras av certifierade elektriker i Tyresö. På elektrikers hemsidor brukar man kunna läsa information om deras olika certifieringar och erfarenhet. Men det kan även vara bra att kontrollera behörigheten hos Elsäkerhetsverket. Vill man ha tips på bra elektriker kan man fråga grannar och vänner om rekommendationer. Men då många elektriker snabbt blir uppbokade gäller det att vara ute i god tid. Ta in offerter från mer än ett företag och be även om referenser. Skriv sedan ett ordentligt avtal med den valda elektrikern, innan arbetet utförs. Ett seriöst företag upprättar också ett protokoll över de elarbeten som görs, där det också framgår vilka material som har använts.

Kategorier
El

En bättre ekonomi med bergvärme

I en BRF är man alltid ute efter att spara och sänka kostnader. Då värme och komfortkyla är en stor utgift är det alltid värt att fundera hur man kan spara där. Bergvärme är ett bra alternativ.

För många är bergvärme något man mest förknippar med villafastigheter. Det är sant att många villaägare valt att investera i en anläggning. Däremot finns det alls inga hinder att motsvarande förändringar görs för en BRF. Miljöpåverkan minskar och kostnaderna likaså.

För de allra flesta BRF är just kostnader för uppvärmning och komfortkyla en av de största utgifterna. Endast avbetalning och ränta på banklån kostar mer. Det är alltså milt talat angeläget att utreda vilka möjligheter föreningen har att installera bergvärme.

En kontakt med rätt entreprenör kommer att ge din förening den information och det underlag för beslut ni behöver.

En investering som lönar sig

Vid installation av bergvärme behöver ett djupt hål borras för att nå ner till grundvattnet. Det säger sig självt att borrhål och installation av pump inte är gratis. Det är en investering, men det är också en åtgärd som snabbt betalar sig.

Beroende på föreningens tidigare elanvändning beräknar man att kostnaden sänks mellan 50 och 70% . En så betydande förändring gör naturligtvis att en BRF:s ekonomi förbättras betydligt och att föreningen ökar i värde. Samt, förstås, i attraktion.

Bergvärme betyder nöjda medlemmar och en moderniserad fastighet med teknik som innebär liten miljöpåverkan. Har ni ens råd att inte byta? Kontakta leverantör för offert. Läs mer om bergvärme på denna sida: bergvärmefastigheter.se

Kategorier
Allmänt

Att anlägga en brunn

En egen brunn kan vara guld värd, i alla fall när man inte kan använda kommunens vattennät. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och tillgången är en förutsättning för ett bra boende.

Bor man ute på landsbygden är det inte ovanligt att man själv måste sörja för sin vattentillgång genom att borra sig en egen brunn. Men man ska helst också regelbundet provta vattnet, för att säkerställa att det är drickbart och inte förorenat, eller har förhöjda värden av ohälsosamma metaller. Många av de problem som en brunn och dess vatten kan drabbas av går att undvika vid själva borrningen, även om det aldrig finns några garantier. Först och främst gäller det att placera brunnen på rätt ställe så att eventuella föroreningskällor inte kan påverka den. Man måste även först undersöka marken noga och dess sammansättning och metaller för att försöka undvika problem med metaller i vattnet. Något som annars kan innebära att man måste installera kostsamma vattenreningsfilter.

Var noga i val av brunnsborrare

För att säkerställa att brunnen blir så bra som möjligt gäller det att anlita ett företag som är certifierat och har stor erfarenhet av brunnsborrning. Det är viktigt att företaget även har en försäkring och att det även upprättas ett brunnsprotokoll som noga beskriver brunnens utformning. Ett brunnsprotokoll är som en slags extra försäkring, och som är nödvändigt att ha om man i framtiden ska kunna åtgärda eventuella problem som kan uppstå. Det kostar en hel del att borra en brunn men som privatperson kan man nyttja rot-avdraget.

Kategorier
El

Låt solen värma dig och hemmet

Idag finns fler alternativ än någonsin tidigare. Din uppvärmning och din hushållsel kan komma att kosta dig mycket mindre. Med solceller producerar du egen el, att använda eller att spara.

Det finns problem rörande el i världen men det finns också lösningar. Faktum är att det oftast finns en lösning för varje problem. Eller ett problem för varje lösning, om man är lagd åt det hållet.

Alla vet att elkostnad och uppvärmning är en stor och betungande post i hushållsbudgeten. Många är också intresserade av så kallad grön el. Att hitta rätt i en veritabel djungel av priser är allt annat än enkelt.

Intresset för solceller och solpaneler växer snabbt. Dels är det en kostnadsfråga men lika mycket en fråga om att använda den fantastiska resurs vi alla kan ta del av – solenergi.

Alternativ och installation

För de flesta som är intresserade av solceller är placering på husets tak ett förstahandsalternativ. Hur lämpligt det är och hur det kommer att fungera kan enkelt beslutas i samråd med leverantören av solcellerna. Ibland kan taket på ett uthus eller en lada vara att föredra.

Det finns också möjligheten att montera solceller separat på tomten, på en egen ställning. Allt har fördelar och solenergi är en fantastisk investering.

Inom tio år har din investering betalat sig och därefter talar vi om vinst. Du kan spara överskottsel och använda vintertid, eller avtala med din nätägare om att sälja. Din fastighet ökar i värde och investeringskostnaden är avdragsgill vid en försäljning.

Det blir inte bättre.

Kategorier
Bostad

Miljötänk vid uppvärmning

Det finns idag flera olika valmöjligheter att värma upp huset. Allt beroende på vilka kriterier man har. Ska det vara billigt och bra för miljön? Då kanske värme från jorden skulle passa.

När Kent och Lisbeth köpte det nya huset insåg de redan innan att de måste byta värmekälla. Huset värmdes nämligen med el, något som de inte skulle ha råd med i det långa loppet. Dessutom ville de båda ha en värmekälla som kändes bra för miljön. De hade hört att flera grannar hade bergvärme och beslutade sig för att kontakta ett företag i Karlstad som hade fått fina lovord.

Ett vinnande koncept

Tack vare grannarna visste de att bergvärme gick att installera. De kontaktade företaget som skickade en representant för att diskutera installationen med paret. Han berättade att i första steget måste kommunen godkänna projektet. Sedan kunde de börja borra och installera bergvärmen.

Initialt skulle det givetvis kosta en del men genom att välja bergvärme skulle kostnaderna sjunka med runt 80% med detsamma. Något som Kent och Lisbeth tyckte lät helt fantastiskt. Dessutom var det ett enkelt sätt att värma upp då de inte behövde vare sig klyva ved, bära pelletssäckar eller fylla på i pelletsbrännaren. Pumpen sköter sig själv.

Kostnaderna blir lägre och man kan lägga pengarna på roligare saker som till exempel semester eller varför inte en pool. Dessutom höjer det värdet på huset. Om man mot förmodan skulle vilja sälja det en dag kan man få en bra slant för sin smarta investering i bergvärme.

Kategorier
El

Hur mycket energi tar din byggnad?

Är du i behov av att veta hur mycket energi din byggnad egentligen gör åt? Eller är du bara nyfiken på vad det är? Det är inte helt fel att kolla upp det, vem vet kanske kan du få ned på energin.

Är du orolig att du går och betalar en onödigt hög kostnad för din byggnad? Kanske drar den på tok för mycket el. Givetvis är det inte så man vill ha det. De pengarna lägger man gärna på annat istället. Med en energideklaration får du reda på hur din energistatus ser ut för din byggnad. Då ser du hur mycket det går och vad du kan göra för att påverka den. Det kan med andra ord vara ett väldigt bra val att göra det. En investering som inte är allt för dyr, men trots det kan påverka ekonomin väldigt mycket.

Måste man göra det?

Vid nybygge ska man alltid göra en energideklaration. Detta gäller även vid renovering av en byggnad. Ska man sälja byggnaden ska man även då ha gjort den. Det är inte extremt kostsamt att göra detta utan ligger på cirka 4500 kronor, är det i samband med besiktning kan det gå ned i kostnad. Detta är inget man kan göra själv utan man behöver hjälp av en certifierad energiexpert. Dessa finner man lite överallt i landet. Så om du ska göra en, tveka inte på att kontakta ett företag som arbetar med det. Du får där ett kostnadsförslag och en tid som passar er.

Kategorier
El

En duktig elektriker kan rädda liv

Behöver du ha hjälp med elarbete? Trött på lampor som slocknar och proppar som går? Har du någon gång funderat på vad en elektriker gör vid en elinstallation? Vill du fixa elen helt själv?

Om du funderar på att utbilda dig till hantverkare så finns det en del att välja på. Tillhör du dem som vill ha lite mer spänning på jobbet? Kanske vill du rentav utbilda dig till elektriker? Då gäller det att ha koll på allt som har med elektricitet att göra så den är på rätt plats och har rätt spänning. Ett spännande jobb skulle man kunna säga om man vill vara putslustig.

Faktum är att det krävs en hel del för att kunna utföra olika eljobb. Du måste klara av alla tester för att få behörighet, det vill säga ha ansvar för ett arbete som utförs. Lite fingertoppskänsla i hantverket är också en fördel.

Behörighet

När du är ute på jobb och ska installera el i till exempel ett hus, då är det viktigt att det inte blir för höga volttal. Då kan det hända olyckor. Riktigt allvarligt kan det bli om du har kopplat in något fel.

Det är inte att rekommendera att du som privatperson kopplar in el. Det kan vara förenat med livsfara. Det innebär alltså att en elektriker helt enkelt kan vara en som räddar ditt liv, bara genom att vara kunnig och förstå hur allt hänger ihop. Så se till att du anlitar en elektriker som kan sin sak.