Kategorier
El

Eljour Stockholm – tips och råd 

Har du hamnat i en situation där exempelvis elen slutar fungera, där du inte får någon värme från ditt värmesystem eller där exempelvis spisen inte fungerar? Vi är beroende av fungerande el i våra hem – och vi har idag också ett avsevärt mycket högre behov än tidigare i och med att vi använder oss av mer el idag än förr. 

Vilket också ger problem där exempelvis överbelastningar kan ske – och där elen, helt enkelt, inte fungerar. Det som försvårar saken är att man som privatperson inte får utföra olika installationer eller hantera el – allt sådan måste, enligt lag, ske av en behörig elektriker. Problem som de vi ovan nämnt är således ingenting som du själv ger dig i kast med att lösa: du måste ringa en elektriker i Stockholm och invänta att denne anländer till ditt hem. 

Eljour Stockholm – dygnet runt, året om

Många ställer sig, som en följd av detta, också frågan om vad som händer om olyckan är framme under natten, under en helg eller under en röd dag? Det innebär inte mer än att du ringer en eljour i Stockholm och inväntar en elektriker med jour i Stockholm. 

Det finns några företag som erbjuder den lösningen och det är en stor trygghet för oss alla. Det talande i detta är att du alltså inte behöver utsätta dig för några risker om du märker att elen slutat att fungera – eller att exempelvis en jordfelsbrytare hela tiden slår ut. 

Tänk på detta då du ringer en eljour 

En elektriker med jour i Stockholm är bara ett samtal bort – och är dessutom på plats inom en timme. Ser man till detta så behöver du således inte vara orolig, men det finns ändå saker att tänka på. Vi tittar närmare på några av dessa: 

  • Ring inte för planerade jobb. En eljour i Stockholm löser akuta problem – inte planerade uppdrag. Behöver du hjälp med en installation av något slag så kan du ringa samma företag – men då under ordinarie arbetstider och boka en tid. 
  • Beskriv problemet utförligt. Då du ringer en elektriker med jour i Stockholm så är det också viktigt att du kan beskriva vad du behöver hjälp med och vad problemet är. I vissa fall kan du guidas till en lösning via telefon. 
  • Använd ditt Rot-avdrag. Som privatperson kan du använda dig av Rot-avdraget och dra av 30 % av den totala arbetskostnaden – även för akuta ärenden.