Kategorier
Solpaneler

Solpaneler – är det en lösning för alla?

Idag så är solpaneler en av de investeringar som står överst på listan då svensken får välja. Detta primärt av två skäl: man vill dels spara pengar och dels så vill man även göra skillnad och bidra med mindre avtryck i klimatfrågan. Att man kan bli en egen producent av el gör att man också ställer sig utanför omvärldens prissättning – en fråga som idag är mer aktuell än någonsin och som kommer att bli än mer aktuell i takt med att elpriserna stiger. Att solpaneler omvandlar energi från solen till el gör att man också bidrar till en bättre värld och miljö. Den el som produceras är rakt igenom grön.

Solpaneler och utvecklingen som skett under de senaste åren har varit nästintill revolutionerande. För några år sedan var det dyrt och det tog många år innan en investering blev lönsam. Numera kan man se att priserna sjunkit med närmare 80% och att det dessutom finns ett statlig stöd att söka.

Är du en privatperson och vill ha solpaneler i Stockholm så kan du ansöka om Grön Teknik och genom detta dra av halva kostnaden för både material och för den arbetskostnad som den professionella installationen kräver. Det gör det hela till en rejäl investering och här har vi heller inte nämnt det faktum att du ska sälja överskottet vidare och därigenom tjäna pengar. Kort sagt, solpaneler har extremt många fördelar och det är också dessa som fungerar som en förklaring till varför så många privatpersoner, företag, BRF:er och fastighetsägare börjat intressera sig för frågan.

Solpaneler fungerar i Sverige

Men, är solpaneler för alla? Klart står att vi alla har olika förutsättningar. Taket är avgörande och likaså gäller placeringen av fastigheten. En fastighet som vetter mot syd har bättre förutsättningar än vad motsvarande fastighet i ett nordlig läge har. Därmed dock inte sagt att den senare inte kan använda solpaneler: man kan exempelvis installera sådana på ett fristående garage snarare än på en villa. Var i Sverige man bor har mindre betydelse än vad många tror. Vi har i vårt land ungefär lika många soltimmar som i Tyskland och även om vi har en väldigt mörk vinter så kompenseras denna av de många soltimmar som sommaren bjuder. Det går ungefär på ett ut.

Tänk på detta gällande solpaneler

Det finns emellertid vissa saker att tänka på. En sådan handlar om val av företag. Installation, planering och projektering utifrån dina förutsättningar blir avgörande för effekten. Rådet är att undersöka och titta närmare på exempelvis referenser innan man väljer. Att service och underhåll inkluderas är även det viktigt. En annan sak att tänka på – mer som ett tips – är att undersöka taket innan. Har du en fastighet i Stockholm och vill installera solpaneler på denna så måste ditt tak vara hållbart. Det är ingen god idé att sätta solpaneler på ett tak som snart måste bytas ut. Gör saker i rätt ordning: byt taket först, investera i solpaneler i Stockholm efteråt.