Kategorier
Allmänt

Att anlägga en brunn

En egen brunn kan vara guld värd, i alla fall när man inte kan använda kommunens vattennät. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och tillgången är en förutsättning för ett bra boende.

Bor man ute på landsbygden är det inte ovanligt att man själv måste sörja för sin vattentillgång genom att borra sig en egen brunn. Men man ska helst också regelbundet provta vattnet, för att säkerställa att det är drickbart och inte förorenat, eller har förhöjda värden av ohälsosamma metaller. Många av de problem som en brunn och dess vatten kan drabbas av går att undvika vid själva borrningen, även om det aldrig finns några garantier. Först och främst gäller det att placera brunnen på rätt ställe så att eventuella föroreningskällor inte kan påverka den. Man måste även först undersöka marken noga och dess sammansättning och metaller för att försöka undvika problem med metaller i vattnet. Något som annars kan innebära att man måste installera kostsamma vattenreningsfilter.

Var noga i val av brunnsborrare

För att säkerställa att brunnen blir så bra som möjligt gäller det att anlita ett företag som är certifierat och har stor erfarenhet av brunnsborrning. Det är viktigt att företaget även har en försäkring och att det även upprättas ett brunnsprotokoll som noga beskriver brunnens utformning. Ett brunnsprotokoll är som en slags extra försäkring, och som är nödvändigt att ha om man i framtiden ska kunna åtgärda eventuella problem som kan uppstå. Det kostar en hel del att borra en brunn men som privatperson kan man nyttja rot-avdraget.

Kategorier
Allmänt

Lönar det sig med solceller i Helsingborg?

Skåne har många soltimmar. Frågan om solceller lönar sig poppar upp som gubben i lådan ibland. Vissa hävdar att det inte lönar sig och andra att solceller är en revolution som räddar världen.

I Skåne är det en vanlig syn med solceller. Många hus stoltserar glatt med solpaneler i Helsingborg och kanske har du också funderat på att installera sådana. För tanken på att producera sin egen el och få ned elkostnaderna är alltid lockande. I Helsingborg är det många soltimmar per år och det finns goda förutsättningar för att delvis kunna bli självförsörjande på el. Solceller är en ganska stor investering och därför spelar kvaliteten på solpanelerna också en stor roll. För den som installerar solceller finns det också möjlighet att sälja överskottsproduktionen. Den tanken ska nog inte vara den som är avgörande då det är lite osäkert och inte alltid lönsamt.

Tjäna in kostnaderna för solpaneler

En vanlig fråga som dyker upp är också om det går att tjäna in investeringen av solpaneler. Svaret är att det går att tjäna in investeringen om du väljer rätt solpaneler och har rätt läge. Innan du väljer solpaneler kan du behöva kontakta flera olika företag. Installationen och företagets hjälp är ovärderliga då du kan optimera produktionen om allt görs korrekt. Solceller och solpaneler kan placeras på olika sätt och i olika utformningar. Ett företag kan hjälpa dig att hitta bästa lösningen för dig. Så svaret på frågan om det lönar sig med solceller i Helsingborg är att det gör det.

Kategorier
Allmänt

Ladda för framtiden

Vi lever i en föränderlig värld. I detta nu har utvecklingen tagit fart och allt fler konverterar sina bilar till elfordon. Med detta ökar behovet av laddstolpar. Var kan du ladda din bil?

Alltför länge har vi fortsatt att använda fordon drivna med fossila bränslen. Sedan ett antal år har dock andelen hybrider ökat och på senare år har vi sett en enastående utveckling av rena elfordon. Detta är en positiv utveckling som sker snabbt. En snabbt ökande flotta med elfordon ställer helt andra krav på samhällets struktur än den vi har idag. Vi har en mängd tankställen för bensin och diesel men inte i närheten lika många för el.

Medan många som haft möjlighet att köpa en elbil också har skaffat en egen laddningsstation i hemmet hämmas utvecklingen av att alltför få laddstolpar finns för personer som saknar möjlighet till egen laddning. Detta är ett stort problem på orter med stor andel boende i lägenhet, såsom Stockholm.

Framtiden är redan här

Vill du underlätta för en positiv utveckling? Vill du att din bostadsrättsförening eller ditt företag ska uppfattas som framåtsträvande? Då är det dags att installera en laddstolpe i Stockholm.

Med laddstolpe ser du till att bostäderna blir mer attraktiva och att dina anställda kan ta bilen till arbetet och ladda den under arbetsdagen. Laddstolpar är det enda alternativet för att ladda elbilar som är både brandsäkert och anpassat. Idag utgår investeringsstöd till den som köper och installerar laddstationer, 50% av kostnaden av Naturvårdsverket. Hör av er till en kunnig leverantör.