Kategorier
Allmänt

Ladda för framtiden

Vi lever i en föränderlig värld. I detta nu har utvecklingen tagit fart och allt fler konverterar sina bilar till elfordon. Med detta ökar behovet av laddstolpar. Var kan du ladda din bil?

Alltför länge har vi fortsatt att använda fordon drivna med fossila bränslen. Sedan ett antal år har dock andelen hybrider ökat och på senare år har vi sett en enastående utveckling av rena elfordon. Detta är en positiv utveckling som sker snabbt. En snabbt ökande flotta med elfordon ställer helt andra krav på samhällets struktur än den vi har idag. Vi har en mängd tankställen för bensin och diesel men inte i närheten lika många för el.

Medan många som haft möjlighet att köpa en elbil också har skaffat en egen laddningsstation i hemmet hämmas utvecklingen av att alltför få laddstolpar finns för personer som saknar möjlighet till egen laddning. Detta är ett stort problem på orter med stor andel boende i lägenhet, såsom Stockholm.

Framtiden är redan här

Vill du underlätta för en positiv utveckling? Vill du att din bostadsrättsförening eller ditt företag ska uppfattas som framåtsträvande? Då är det dags att installera en laddstolpe i Stockholm.

Med laddstolpe ser du till att bostäderna blir mer attraktiva och att dina anställda kan ta bilen till arbetet och ladda den under arbetsdagen. Laddstolpar är det enda alternativet för att ladda elbilar som är både brandsäkert och anpassat. Idag utgår investeringsstöd till den som köper och installerar laddstationer, 50% av kostnaden av Naturvårdsverket. Hör av er till en kunnig leverantör.